VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE - moje-vysivka-diamant

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

ČLÁNEK 1: ROZSAH PŮSOBNOSTI
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré prodeje uzavřené prostřednictvím webových stránek https://my-broderie-diamant.com/

 

ČLÁNEK 2: OBJEDNÁVKY
Automatické záznamové systémy jsou považovány za důkaz povahy a obsahu objednávky. My Broderie Diamant® potvrzuje přijetí jeho objednávky zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou mu zákazník sdělí. Prodej bude uzavřen od potvrzení platby za objednávku společností My Broderie Diamant®, to znamená ode dne potvrzení platby za objednávky placené online kreditní kartou nebo ode dne přijetí platby. . My Broderie Diamant® si v každém případě vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku od zákazníka, se kterým existuje spor týkající se platby předchozí objednávky.

 

ČLÁNEK 3: DOSTUPNOST PŘEDMĚTŮ
Dokud jsou naše nabídky a jejich ceny viditelné na webu, jsou platné. Dostupnost uvedená v době konzultace místa zákazníkem zůstává závislá na stavu zásob v My Broderie Diamant® a samozřejmě u dodavatelů.

Při vytváření naší vitríny a našeho prodejního katalogu pracujeme s databázemi, obohacenými o informace poskytnuté našimi dodavateli. Tato databáze obsahuje více než sto položek, ne všechny máme uloženy v našich rezervách a naše nabídka je pak podmíněna dostupností položek u dodavatelů.

Teprve definitivní roztržení předmětu od našich dodavatelů má za následek jeho vyřazení z naší prodejní nabídky. V ostatních případech zůstává nová objednávka v určitém časovém rámci možná.

V případě nedostupnosti objednaného produktu je zákazník v případě objednávky více položek informován e-mailem nebo na faktuře o expedovaných produktech.

Termín dodání objednávky: při zadání objednávky a potvrzení objednávky je zákazníkům sdělena dodací lhůta. Vypočítá se přičtením nejdelší doby dostupnosti produktu k době dodání zákazníkem zvoleného způsobu dopravy.
Od zadání objednávky až po její odeslání má zákazník možnost svou objednávku zrušit.

Zvláštnosti:

Předobjednejte položky : články, které mají být publikovány, jsou k dispozici na webu https://my-broderie-diamant.com/ v Předobjednávka. Tato rezervace se provádí s uvedením data vydání oznámeného vydavatelem v době zahájení fáze rezervace. Toto datum vydání může kdykoli změnit vydavatel, který je výhradně odpovědný za marketing svého produktu.

Ve všech případech se My Broderie Diamant® od data konečného prodeje snaží dodávat položky zákazníkům, kteří si zarezervovali zboží, až do výše zásob poskytnutých vydavatelem v den vydání.

 

ČLÁNEK 4: CENA 
Ceny uvedené v eurech jsou považovány za čisté, bez nákladů na dopravu. Tato cena zahrnuje cenu produktů, náklady na manipulaci, balení a skladování produktů. Mohou být kdykoli bez upozornění změněny s vědomím, že zboží bude fakturováno na základě platném v době zapsání objednávky. Všechny objednávky jsou fakturovány v eurech a splatné v eurech. Jakékoli celní poplatky nebo místní daně zůstávají v odpovědnosti příjemce.

 

ČLÁNEK 5: NÁKLADY NA DOPRAVU
Náklady na dopravu zahrnují příspěvek na náklady na přípravu, balení a poštovné. Zvažte seskupení všech položek do jedné objednávky. Nebudeme moci spojit dvě různé objednávky a náklady na dopravu vám budou fakturovány za každou z nich.

 

ČLÁNEK 6: PLATBA
Máte několik způsobů platby, které nabízejí maximální záruky bezpečnosti. Můžete upravit:

- Bankovní nebo soukromou kartou (Visa, Eurocard / Mastercard) buď přímo na webu, v platebním formuláři nabízeném během procesu objednávky (vstup zabezpečený šifrováním SSL), zadáním typu karty, čísla vaší karty bez mezery mezi číslicemi kontrolní číslo (umístěné na zadní straně vaší karty) a také datum platnosti. 

- Platbou Paypal

Máte různé platební metody a můžete dokonce využít možnosti platby kreditní kartou.

Platba se provádí podle potřeby na zabezpečených bankovních serverech našich partnerů. To znamená, že přes web neprocházejí žádné bankovní informace, které se vás týkají. https://my-broderie-diamant.com/

Platba kreditní kartou je tedy dokonale bezpečná; Vaše objednávka bude zaznamenána a potvrzena po přijetí platby bankou.ČLÁNEK 7: LIVRAISON
Doručíme k vám domů nebo na spínací místo. Do dodací lhůty se započítává doba přípravy balíku plus doba dodání. My Broderie Diamant® dodáváme po celém světě. Kupující je informován e-mailem o různých fázích zpracování jeho objednávky: příprava a dodání.


Dodací lhůta zahrnuje dobu přípravy a doručení naším přepravcem. Avizovaná dodací lhůta 10 až 20 dnů je platná od obdržení emailu o doručení objednávky kupujícím. Dodací lhůta (oznámená přepravcem) v žádném případě nezavazuje My Broderie Diamant® na delší dobu.

 

ČLÁNEK 8: ZÁRUKA – VRÁCENÍ – VRÁCENÍ PENĚZ – VÝBĚR

Články poskytl https://my-broderie-diamant.com/ jsou nové a se zárukou na jakoukoli závadu. Jsou identické s tradičním obchodem a pocházejí od všech uvedených vydavatelů a dodavatelů.Pokud se stane, že zboží je vadné nebo nevyhovující, má kupující 15 pracovních dnů od obdržení zboží na to, aby požádal o výměnu nebo vrácení peněz. Pokud patnáctidenní (15) denní lhůta uplyne běžně v sobotu, neděli nebo státní svátek, prodlužuje se do následujícího pracovního dne.

Zákazník musí vrátit nové nebo nepoužité zboží celé a v původním obalu, neporušené, spolu s veškerým možným příslušenstvím, návodem k použití a dokumentací (v původním celofánovém obalu a s příslušnou fakturou. ). V takové situaci musí kupující zaslat doklad o vadě (vadách) na adresu contact@my-broderie-diamant.com (popis a fotografie v příloze).

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je společnost My Broderie Diamant® povinna bezplatně vrátit částky zaplacené zákazníkem, s výjimkou nákladů na vrácení. Vrácení peněz je splatné maximálně do 14 pracovních dnů od data obdržení vráceného balíku(ů).

Náklady na zpáteční dopravu jsou pak vaší odpovědností.

V případě vrácení peněz garantujeme, že bude provedeno ve lhůtě kratší nebo rovné 14 dnům od data obdržení vráceného balíku. Bez ohledu na důvod nebudou akceptovány žádné platby na dobírku.

 

ČLÁNEK 9: PŘEVOD VLASTNICTVÍ - PŘECHOD RIZIK
Převod vlastnictví produktů ve prospěch kupujícího bude proveden až po úplném zaplacení ceny kupujícím, bez ohledu na datum dodání uvedených výrobků. Na druhou stranu k převodu rizik ztráty a znehodnocení produktů nedojde při dodání a převzetí uvedených produktů kupujícím.

 

ČLÁNEK 10: OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
My Broderie Diamant® je výrobcem a vlastníkem všech nebo části databází tvořících tuto stránku. Vstupem na tyto stránky zákazník bere na vědomí, že data, která je tvoří, jsou právně chráněna, a zejména se zdržuje extrahování, opětovného použití, ukládání, reprodukování, reprezentování nebo konzervování, přímo či nepřímo, na jakémkoli typu média, jakýmikoli prostředky. jakákoli forma obsahu databází, které se objevují na stránce, ke které přistupuje, zcela nebo zčásti kvalitativně nebo kvantitativně podstatné.

 

ČLÁNEK 11: ODPOVĚDNOST
Popisy produktů přítomných v databázích https://my-broderie-diamant.com/ byly zadány na základě informací poskytnutých redakcí. My Broderie Diamant® nenese odpovědnost za obsah děl a nemůže nést odpovědnost vůči kupujícímu. My Broderie Diamant® nenese odpovědnost v případě vyšší moci (stávka, povodeň, požár atd.).


Nabízené produkty splňují platné zákony Hongkongu. My Broderie Diamant® odmítá veškerou odpovědnost, pokud dodaná položka není v souladu s legislativou země dodání (cenzura, zákaz názvu nebo autora atd.). My Broderie Diamant® nezodpovídá za obsah stránek, na které mohou odkazovat hypertextové odkazy z jejích vlastních stránek.

 

ČLÁNEK 12: ROZHODNÉ PRÁVO
Všechny klauzule uvedené v těchto všeobecných podmínkách prodeje, stejně jako všechny nákupní a prodejní transakce v nich uvedené, budou podléhat právu Hong Kongu.

 

ČLÁNEK 13: PŘIJETÍ KUPUJÍCÍHO
Tyto všeobecné prodejní podmínky i ceny jsou výslovně schváleny a akceptovány kupujícím, který prohlašuje a potvrzuje, že je dokonale zná, a zříká se proto použití jakéhokoli rozporuplného dokumentu, zejména svých vlastních všeobecné nákupní podmínky, akt nákupu, který znamená přijetí těchto všeobecných podmínek prodeje.

Tyto podmínky může My Broderie Diamant kdykoli bez upozornění upravit - Aktualizace všeobecných podmínek prodeje k 1.